Guangzhou Kairongdu International Hotel

Thank you ! Your reservation is completed!
  • Address:NO.3 Shiliugang Road, Jianghai Avenue, Haizhu District, Guangzhou.
  • Zip Code(P.C):510315
  • Tel.:0086-020-22120888
  • Fax:0086-20-22120666
  • Website:http://www.krdhotel.com/